logo Star Counseling
home PGB aanvragen Begeleiding Trainingen Contact
PGB aanvragen
PGB aanvragen

Op deze pagina gaf ik informatie over- en ondersteuning bij het aanvragen van een PGB, maar
sinds 1 januari
2015 is er veel veranderd in de zorg en is er geen korte en makkelijke uitleg meer te geven. Eerst kon u een PGB aanvragen via het CIZ of BJZ en viel deze zorg onder de AWBZ. De zorgkantoren betaalden het PGB rechtstreeks
aan u uit.

Op dit moment is het afhankelijk van uw problematiek onder welke wet u valt en wie u een PGB kan verstrekken.
Ook wordt
het PGB-geld niet meer op uw eigen rekening gestort maar is er een trekkingsrecht ingesteld,
waarbij de Sociale VerzekeringsBank (SVB) uw budget beheert en uitbetaalt aan uw zorgverleners.
 
Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende zorgwetten en kunt u zien waar u onder valt.

Meer informatie over alle veranderingen kun u vinden op onderstaande links:
Door alle veranderingen in de zorg heeft Star Counseling het besluit genomen om geen ondersteuning meer te
bieden bij de aanvraag van een PGB en zich uitsluitend te richten op het van zorgvragers met een PGB en op het geven van therapie. Wel hoop ik dat u iets heeft aan de informatie op deze pagina's over het PGB en dat ik u op deze manier toch nog een beetje op weg heb kunnen helpen.                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-(0)15371, AGB zorgverlenerscode: 90036667


© - Star Counseling