logo Star Counseling
Home PGB aanvragen Begeleiding trainingen Contact

Wat is een PGB:

Een PersoonsGebon
den Budget, kortweg PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding in kunt kopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp en daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.
diversiteit

Wie komen er nu in aanmerking voor een PGB:


Bij speciale problematiek, zoals: ADHD, Autistische stoornissen, angststoornissen. lichamelijke of verstandelijke handicaps, kunt u in aanmerking komen voor een PGB. 

Welk soort hulp valt binnen het PGB:

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Voorheen vielen alle soorten hulp die je vanuit een PGB kon bekostigen onder de AWBZ, behalve de huishoudelijke zorg, die sinds 2007 onder de WMO viel.
Vanaf 1 januari 2015 heb je drie mogelijkheden:

 1. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) die vanuit de Zorgkantoren wordt geregeld. Een indicatie voor deze zorg vraag je aan bij het CIZ.
  Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de WLZ dient u aan de volgende criteria te voldoen:

 • U heeft een indicatie voor verblijf in een zorginstelling en hebt ervoor gekozen om deze zorg thuis te regelen met een PGB. (uitgezonderd hiervan zijn de GGZ indicaties, die vallen vooralsnog onder de jeugdzorg bij kinderen/jongeren < 18 jaar en onder de WMO2015 voor volwassenen).
  Of:

 • U heeft intensieve, langdurige zorg nodig, alle functies bij elkaar opgeteld > 24 uur per week.
 • U heeft daarnaast 24-uurs zorg in de nabijheid nodig, of permanent toezicht.
Binnen de WLZ kent men de volgende functies*:
 1. Huishoudelijke Verzorging
  bijvoorbeeld opruimen, schoonmaken, voorbereiden van de maaltijd.
 2. Persoonlijke Verzorging
  Bijvoorbeeld hulp bij douchen, het aankleden, de toiletgang.
 3. Verpleging
  bijvoorbeeld wondverzorging, toedienen van injecties en medicatie.
 4. Begeleiding individueel en Begeleiding groep
  zoals ondersteuning bij sociale contacten aangaan om uit een sociaal isolement te geraken, hulp bij regelzaken en bijvoorbeeld gesprekken om gedrag te veranderen.
 5. Tijdelijk Verblijf / Logeeropvang
  Bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis of logeerhuis.
*Momenteel is men bezig met het opstellen van zorgprofielen, waarbij men niet meer spreekt van bovenstaande funties, maar een profiel vaststelt op basis van de aandoening(en) en hoeveelheid zorg die er nodig is.
 1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015) en de  Jeugdwet worden geregeld door de gemeente waar u woont. De meeste gemeenten werken met een wijkteam of met wijkgidsen waar u zich moet melden als u zorg nodig heeft. Informatie hierover en contactgegevens zijn meestal te vinden op de website van uw gemeente.
  Voordat het wijkteam bepaalt of er een indicatie kan worden afgegeven vindt er altijd een keukentafelgesprek plaats.
   
Onder de WMO 2015 kun je een PGB krijgen voor:
  1. huishoudelijke zorg
  2. Persoonlijke verzorging bij een psychiatrische grondslag, het gaat dan om begeleiding bij de persoonlijke verzorging op basis van psychische problematiek.
  3. Begeleiding individueel en Begeleiding groep
  4. Logeeropvang
Onder de Jeugdwet kun je een PGB krijgen voor:
 1. Persoonlijke verzorging bij een psychiatrische grondslag, het gaat dan om begeleiding bij de persoonlijke verzorging op basis van psychische problematiek.
 2. Begeleiding individueel en Begeleiding groep
 3. Logeeropvang
Verder valt vooralsnog het oude Zorgzwaartepakket (ZZP) GGZ-C voor Volwassenen onder de WMO2015 en voor Jongeren valt zowel het oude ZZP-GGZ-C (Zorg met verblijf) als het ZZP-GGZ-B (zorg met behandeling) onder de Jeugdwet en derhalve dus ook onder de gemeente.
 1. De Zorgverzekeringswet (ZVW) voor mensen die op basis van een lichamelijke handicap of somatische aandoening persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebben, maar die niet onder de criteria van de WLZ vallen. De aanvraag voor deze zorg doet u bij uw eigen zorgverzekeraar m.b.v. een daartoe bevoegde wijkverpleegkundige.
Onder de ZVW kun je een PGB krijgen voor:
  1. Persoonlijke verzorging
  2. Verpleging
  3. IKZ (intensieve KindZorg)

Verder valt vooralsnog het oude Zorgzwaartepakket (ZZP) GGZ-B voor volwassenen onder de ZVW.


Meer informatie over bovenstaande kunt u hier vinden: Per Saldo - veranderingen in de PGB-zorg 2015
Is het niet duidelijk waar u uw zorg dient aan te vragen of word u van het kastje naar de muur gestuurd, dan kunt u hier terecht: Meldpunt Juiste Loket

PGB hulp via Star Counseling

Star Counseling biedt alleen de functie begeleiding aan PGB houders. Wat deze begeleiding in kan houden en voor welke doelgroepen kunt u vinden op de pagina begeleiding.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-(0)15371, AGB zorgverlenerscode: 90036667


© - Star Counseling