logo Star Counseling
Home Gesprekstherapie Dramatherapie Kunstzinnig Counselen Beeldtaal Contact
Transactionele analyse Neurolinguïstisch Programmeren Gezinstherapie Trainingen

Beeldtaal

In de beeldtaalmethode, gebaseerd op de methodiek 'een taal erbij' werk ik met behulp van playmobil- en duplopoppetjes in allerlei soorten en maten en diverse andere materialen die als symbool ingezet kunnen worden. De poppetjes hebben verschillende huidskleuren, er zijn afwijkende types om bepaalde karakters te symboliseren en ze zijn er in alle leeftijden, van baby’s tot grootouders. Ze kunnen staan en zitten, en hun benen en armen kunnen worden bewogen.

Ik gebruik gekleurde pijpenragers om grenzen mee aan te geven en gekleurde vierkantjes die emoties, processen, symptomen en problemen kunnen symboliseren. Verder zijn er plastic en houten verhogingen waarmee iemand ‘groot’ gemaakt kan worden, en symbolen voor agressie, geheimen, connecties en dergelijke. Soms combineer ik deze methode met een zandbak, waarin we de poppetjes en andere symbolen kunnen opstellen.
Met deze materialen  visualiseren we uw werkelijkheid. Uzelf, uw innerlijke wereld en elk individu uit uw familie of sociale context kan worden uitgebeeld met de poppetjes. Dit ‘spel’ vertegenwoordigt uw emotionele en relationele geschiedenis. Met de poppetjes zetten we in een familieopstelling uw geschiedenis en de context ervan op tafel. Stukjes uit het verleden worden zichtbaar en dit kan heel veel teweeg brengen. Verder kan deze methode gebruikt worden in combinatie met de transactionele analyse, waarbij we de ego-toestanden zichtbaar maken en de transacties tussen u en anderen.

beeldtaal

Theoretische achtergrond

De methode 'een taal erbij' is ontwikkeld door -de inmiddels overleden- Marleen Diekman, psychotherapeut, systeemtherapeut en docent van praktijk De Kontekst . De methodiek is voornamelijk gebaseerd is op het gedachtegoed van de contextuele therapie, geïnspireerd door Ivan Boszormenyi-Nagy, een Hongaarse psychiater en psychotherapeut, grondlegger van de contextuele hulpverlening. In het contextuele denken wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van onze persoonlijke geschiedenis wordt bepaald door de geschiedenis van de generaties die aan ons vooraf gingen.
Iedereen wordt geboren in een familie (een context) en familie gaat een leven lang mee. Binnen die familie leren we veel over het leven. Vaak vinden we hier de zorg, aandacht, het vertrouwen, begrip en de liefde die we nodig hebben. Maar daar liggen soms ook moeilijke momenten, moeizame relaties en onuitgesproken verwachtingen. Liefde en leed zijn onderdelen die in iedere familie spelen. Ze vormen de basis voor een unieke band.
We willen graag de liefde en waardevolle zaken doorgeven, of we proberen juist te voorkomen dat de familiegeschiedenis zich blijft herhalen. Als we later problemen ervaren, zijn die niet los te maken van ons opgroeien in die familie. De problemen hebben vaak te maken met de manier waarop we in die familie geleerd hebben te leven en met elkaar om te gaan.

beeldtaalIn de beeldtaalmethode worden met de poppetjes uw problemen zichtbaar op tafel gelegd en kunt u met wat meer afstand naar uw eigen situatie kijken. Dit is bijvoorbeeld voor cliënten met een trauma heel helend, omdat de afstand ervoor zorgt dat zij niet dieper in hun emoties of paniek schieten maar er meer beschouwend naar kunnen kijken en op die manier de tijd en rust krijgen om te gaan verwerken. Door het werken met de poppetjes en ander visueel materiaal krijgt u de regie van het gesprek in handen, u bent degene die bepaalt hoe en waar de poppetjes staan en waar de poppetjes heen verschuiven. De meerwaarde ligt in het contact maken niet alleen via taal, maar in het visueel maken van feiten, gevoelens, relaties en verandering binnen relaties.

Deze methode is geschikt voor alle leeftijden. Voor (jong)volwassenen voelt het in eerste instantie wellicht wat onwennig te 'spelen' met de poppetjes, maar al snel zult u merken dat u er heel veel uit kunt halen voor uzelf.
Over het algemeen zal deze methode in de therapie gecombineerd met andere methoden aangeboden worden.

beeldtaalWerkwijze

In een intakegesprek inventariseren we uw probleem / het probleem van uw kind. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt er een behandelcontract opgesteld. In dit behandelcontract staan de afspraken die we gemaakt hebben en de doelen waaraan we gaan werken. Het contract vormt de leidraad voor de therapie. Bij therapie met kinderen is er regelmatig contact met de ouders in de vorm van een evaluatiegesprek. 
Een therapietraject kan zowel kort- als langdurend zijn. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan bijvoorbeeld uit 10 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en uw omstandigheden. Ook hierin lever ik zorg op maat.Te allen tijde bent u baas over uw eigen traject. U bent degene die een traject aangaat en ook stopt. Hierbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen. Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Neem
contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling