logo Star Counseling
Home Gesprekstherapie Dramatherapie Kunstzinnig Counselen Beeldtaal Contact
Transactionele analyse Neurolinguïstisch Programmeren Gezinstherapie Trainingen

Gesprekstherapie / Counseling:

Counseling (ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Counseling wordt ook wel gesprekstherapie genoemd, omdat het voornamelijk bestaat uit het voeren van gesprekken. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen.
  • het vinden van antwoorden op vragen.
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Counseling is resultaatgericht en vooral curatief (helend) van karakter en legt de nadruk op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Het gaat er om dat u doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.Het eerste gesprek wordt een intakegesprek genoemd. Tijdens dit gesprek:

  • maakt u kennis met mij als counsellor.
  • wordt de werkwijze van counseling besproken.
  • worden de randvoorwaarden van een traject besproken.
  • wordt 'in aanzet' het probleem of de vraag besproken.
Tijdens het  intakegesprek kunnen zowel u als ik bekijken of  het 'klikt' tussen ons; leg ik uit hoe ik te werk ga en moet u akkoord gaan met deze manier van werken. Ik moet checken of uw hulpvraag binnen mijn competenties valt,  anders moet ik u doorverwijzen naar andere hulpverlening. Afhankelijk van het intakegesprek wordt er een counselingstraject opgestart. Een dergelijk traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur. Bij de start dit traject stellen we samen een behandelcontract op dat we beiden ondertekenen. Dit behandelcontract vormt de leidraad voor de therapie.

vraag Counseling is een gestructureerd proces naar verandering, als eerste worden uw problemen/vragen geïnventariseerd, als tweede worden er doelen bepaald, als derde wordt er een strategie opgesteld om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Bij het uitvoeren van het gekozen stappenplan vormt de therapeut continu een klankbord. Dat is belangrijk, want ondanks dat verandering positief is, blijkt het meestal angsten op te roepen. Als therapeut ben ik mij hiervan bewust en tracht ik door middel van overleg met u, u daarom steeds te stimuleren om de gewenste verandering(en) te realiseren op een manier die individueel is toegesneden op u als cliënt.Tijdens dit counselingstraject maak ik -indien passend bij u- gebruik van verschillende professionele werkvormen waaronder transactionele analyse, NLP en diverse spelvormen. idee

E-counseling

E-counseling is een relatief nieuwe vorm van hulpverlening. Het betreft gesprekken via de mail in plaats van face-to-face contact of in aanvulling daarop.
Wanneer u bijvoorbeeld te ver weg woont om naar mijn praktijk te komen, door een handicap/ziekte niet in staat bent om te reizen of omdat u, uw situatie of e-counselingproblemen liever per mail bespreekt dan in een persoonlijk gesprek. Het is dan mogelijk om het gehele counselingstraject via email te laten verlopen. Bedenk hierbij wel dat via email een belangrijk deel van de communicatie ontbreekt, zoals lichaamstaal en intonatie. Het is dan ook heel belangrijk dat u in staat bent uzelf goed, helder en nauwkeurig schriftelijk uit te drukken. Ook kunt u e-counseling combineren met een regulier counselingstraject.
Een voordeel is wel dat de drempel voor e-counseling voor sommige mensen lager is en u misschien sneller geneigd bent persoonlijke dingen te bespreken. Ook is het niet tijd- of plaatsgebonden. Bovendien kunt u nog eens rustig nalezen wat u geschreven heeft en heeft u meer tijd om na te denken voordat u reageert.
Mocht u gebruik willen maken van e-counseling dan zullen we na een gratis oriënterende mail bekijken of uw probleem geschikt is voor dit medium. Het kan zijn dat ik u alsnog adviseer om een regulier counselingstraject te starten, eventueel in combinatie met e-counseling. U bepaalt dan uiteraard zelf of u dit advies opvolgt of niet.


Counselingstraject

Een counselingstraject is relatief kortdurend. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan bijvoorbeeld uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en uw omstandigheden. Ook hierin lever ik zorg op maat.Te allen tijde bent u baas over uw eigen traject. U bent degene die een traject aangaat en ook stopt. Hierbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen. Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen zonder uw nadrukkelijke toestemming.


Neem
contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling