logo Star Counseling
Home Gesprekstherapie Dramatherapie Kunstzinnig Counselen Beeldtaal Contact
Transactionele analyse Neurolinguïstisch Programmeren Gezinstherapie Trainingen

Vaktherapie Drama

Wat is Vaktherapie?
 
Vaktherapie Drama, ook wel dramatherapie is een professionele behandelingsvorm, waarbij via interventies in en het ensceneren van situaties ervaringen worden opgedaan, die psychische en/of psychosociale processen beïnvloeden.
(uit: beroepsprofiel van de dramatherapeut)

dramatherapie kinderen
Vaktherapie is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is veranderings- ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Binnen Vaktherapie zijn er vier mediums: drama, muziek, beeldend en dans. Een vaktherapeut is gespecialiseerd in één medium. Ik ben opgeleid in het medium drama.
Soms heeft u psychische problemen die u niet zonder hulp kunt oplossen. Deskundige hulp is dan noodzakelijk. U kunt dan met een psycholoog of een maatschappelijk werker gaan praten over uw problemen, maar praten is slechts één manier. Een Vakherapeut helpt mensen bij het oplossen van hun problemen met behulp van kunstzinnige middelen zoals tekeningen of rollenspellen. Het is een vorm van therapie, waarbij kunst wordt ingezet als hulpverleningsinstrument.

dramatherapie kinderenEen vaktherapeut werkt doelgericht en methodisch volgens een behandelplan. De doelgroep bestaat uit mensen met psychische klachten of psychiatrische stoornissen, lichamelijke handicaps of cognitieve beperkingen. De vaktherapeut biedt zoveel mogelijk zorg op maat.
Vaktherapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De therapeut maakt gebruik van diverse spelmiddelen, zoals: toneelteksten; rollenspellen; poppenkast; verkleden, schminken; bouwen van decor / hutten / spelsituaties; muziek en knutselmateriaal. Ervaring in (toneel)spel of drama is voor de cliënt niet noodzakelijk. Samen met de therapeut wordt gezocht naar een passend spelaanbod/uitingsvorm. Het resultaat van de therapie kan verwerking, verrijking of inzicht zijn en ook verbetering van het cognitief of lichamelijk functioneren.

Vaktherapie Drama voor kinderen:

dramatherapie jongeren
Voor kinderen is spelen een natuurlijke manier om met hun problemen te leren omgaan.
Ik ga altijd uit van de eigenheid van een kind en van de interesses die een kind toont. Door aan te sluiten op de belevingswereld van uw kind, creëer ik een veilige situatie, waarin uw kind stapjes kan gaan nemen in de dingen die het moeilijk of eng vindt. Samen oefenen we dan in een veilige situatie met moeilijke dingen en situaties die angst oproepen, waardoor uw kind kan groeien en leren. Dit alles speelt zich af op onbewust niveau, uw kind ervaart de therapie als fijn samen spelen.
Op den duur zult u als ouder(s) zien dat uw kind het geoefende ook in de dagelijkse praktijk zal gaan toepassen, zonder de angst die het eerst opriep. Groeien en ontwikkelen is in ieders leven essentieel, maar kinderen met bijvoorbeeld: een
stoornis in het autistisch spectrum, een trauma, faalangst, kinderen met ontwikkelingsproblematiek of een hechtingsstoornis, kinderen die een scheiding of verlies hebben meegemaakt, kunnen daarin stagneren en moeten soms aan de hand genomen worden om weer een stapje verder te komen. Dramatherapie is een zeer goed hulpmiddel in dit soort situaties. De duur van de therapie verschilt per situatie en is geheel afhankelijk van de problematiek van uw kind en zal ook specifiek op uw kind afgestemd worden. Een individuele therapiesessie duurt een uur. Een intakegesprek gaat altijd vooraf aan de start van de therapie en om de 5 á 10 sessies is er een evaluatiegesprek mogelijk met u als ouder(s)/verzorger(s).

Vaktherapie Drama op school: 
Er zijn voor het regulier en speciaal onderwijs tevens mogelijkheden om een kind of groepje kinderen binnen de school therapie te bieden. De werkwijze zal hetzelfde zijn als therapie in mijn eigen praktijk. Voorwaarde is dat er een afsluitbare, gebruikvriendelijke ruimte aanwezig is in uw schoolgebouw. Dit alles in overleg. Bij kinderen met een rugzakje (leerlinggebonden financiering) kunt u hiervoor het rugzakje inzetten. De school huurt mij dan in of regelt dit in overleg met de ouders, die de sessies kunnen declareren bij hun zorgverzekering. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op.

Vaktherapie Drama voor volwassenen

Ook voor volwassenen kan Vaktherapie een fijne vorm zijn om aan de slag te gaan met problemen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van rollenspellen of het uitspelen van een situatie waar u in het dagelijks leven vaak in vastloopt. Door middel van spel kunt u inzicht krijgen in uw gedrag en nieuwe (positieve) ervaringen opdoen. Omdat vaktherapie een ervaringsgerichte therapievorm is, krijgt u gelijk nieuwe tools in handen om in te zetten in uw dagelijks leven.

Werkwijze

dramatherapie jongerenIn een intakegesprek inventariseren we uw probleem / het probleem van uw kind. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt er een behandelcontract opgesteld. In dit behandelcontract staan de afspraken die we gemaakt hebben en de doelen waaraan we gaan werken. Het contract vormt de leidraad voor de therapie. Bij therapie met kinderen is er regelmatig contact met de ouders in de vorm van een evaluatiegesprek.
Een therapietraject kan zowel kort- als langdurend zijn. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan bijvoorbeeld uit 10 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en uw omstandigheden. Ook hierin lever ik zorg op maat.Te allen tijde bent u baas over uw eigen traject. U bent degene die een traject aangaat en ook stopt. Hierbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen. Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen zonder uw nadrukkelijke toestemming.


Neem contact  op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling