logo Star Counseling
Home Gesprekstherapie Dramatherapie Kunszinnig Counselen Beeldtaal Contact
Transactionele analyse Neurolinguïstisch Programmeren Gezinstherapie Trainingen

Gezinstherapie

Gezinstherapie is iets anders dan de gezinsbegeleiding die ik ook bied. Bij gezinstherapie gaat het echt om een therapeutisch proces. Er moet dan ook sprake zijn van psychische/psychiatrische problematiek van één of meer gezinsleden, waarbij de focus niet ligt op opvoedproblemen. Als u voornamelijk opvoedproblemen heeft dan verwijs ik u naar mijn pagina over begeleiding, waar ook een stukje staat over gezinsbegeleiding.


Vrijwel iedereen maakt deel uit van een gezin. Dit wordt ons sociale systeem genoemd. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen.GezinstherapieBij gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen de klachten van de persoon zelf worden behandeld, maar er is ook aandacht voor het systeem waarvan de persoon deel uitmaakt. Vandaar de naam gezinstherapie. Er is bewezen dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt. 
In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar
of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er wordt kennis over een bepaalde kwetsbaarheid van een gezinslid gegeven en er kunnen vaardigheden aangeleerd worden om daarmee om te leren gaan. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.
Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders aan te pakken dan voorheen. In de sessie daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Tijdens gesprekken maak ik ook vaak gebruik van spellen of creatieve middelen die een andere dynamiek aan de sessie geven, waardoor er andere vormen van communicatie tussen de gezinsleden ontstaan. Dit geeft de sessies een meerwaarde voor u als gezin en de mogelijkheid om te oefenen met andere communicatievormen.


Theoretische achtergrond

Mijn manier van werken met gezinnen is gebaseerd op de systeemtheorie en de contextuele benadering.
Kort gezegd gaat de systeemtheorie ervan uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we dat mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag.
Gardnerspel
In de contextuele benadering gaat men ervan uit dat mensen het nodig hebben zich verbonden te weten met betekenisvolle anderen. Verbondenheid houdt in: gezien en gekend worden en van daaruit voldoende vrijheid en vertrouwen hebben om zelf van betekenis te kunnen zijn. De belangrijkste bron van verbondenheid ligt in het gezin en met name bij de ouders. Van daaruit kan een mens zich ook met anderen verbinden. Ivan Boszormenyi-Nagy, een Hongaarse psychiater en psychotherapeut was grondlegger van de contextuele hulpverlening. Meer informatie hierover kunt u vinden op mijn pagina over beeldtaal.
Verder combineer ik allerlei werkvormen en methodieken vanuit de creatieve therapie, het kunstzinnig counselen en de beeldtaal voorzover dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van uw gezin.

NLPWerkwijze

In een intakegesprek inventariseren we uw probleem. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt er een behandelcontract opgesteld. In dit behandelcontract staan de afspraken die we gemaakt hebben en de doelen waaraan we gaan werken. Het contract vormt de leidraad voor de therapie.
Een therapietraject kan zowel kort- als langdurend zijn. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan bijvoorbeeld uit 5 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en uw omstandigheden. Ook hierin lever ik zorg op maat.Te allen tijde bent u baas over uw eigen traject. U bent degene die een traject aangaat en ook stopt. Hierbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen. Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Neem
contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling