logo Star Counseling
Home Gesprekstherapie Dramatherapie Kunstzinnig Counselen Beeldtaal Contact
Transactionele analyse Neurolinguïstisch Programmeren Gezinstherapie Trainingen

NLP

De letters staan voor Neuro Linguïstisch Programmeren.
Neurolinguïstisch programmeren staat voor:
 • Neurologisch: alles wat we meemaken wordt opgeslagen in ons geheugen.
 • Linguïstisch: communicatie verloopt d.m.v. gesproken taal en lichaamstaal.
 • Programmeren: tijdens het communiceren kunnen wij van elkaar leren.

  NLP-zintuigen

NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als iemand dit niet meer kan, is hem/haar onderweg iets overkomen waardoor hij/zij dat heeft afgeleerd. NLP leert u aan de slag te gaan met uw vijf zintuigen, uw gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop u ervaringen uit uw geheugen ophaalt of ervaart, kan veranderen. Het resultaat daarvan is dat u structureel anders tegen dingen gaat aankijken, anders gaat luisteren en communiceren. Daardoor gaat u zich ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe u daar zelf verandering in kan brengen. Het is meestal niet nodig om uw hele levensverhaal opnieuw te beleven om toch positieve veranderingen aan te brengen. U kiest uit de "NLP-gereedschapskist" die hulpmiddelen die voor u in uw situatie het best werken. Het gaat bij NLP om het vinden van balans.

NLP biedt hulp bij o.a. machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobieën, beheersingsdrang, trauma's, problemen binnen ouder-kind relaties, relatieproblemen, problemen met zelfbeperking etc.
Met NLP bent u in staat om op korte termijn het beste in uzelf en anderen te ontdekken. In de therapie gebruik ik elementen uit de NLP die behulpzaam kunnen zijn in uw proces.

Theoretische achtergrond

NLP is
in de jaren '70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder en naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Richard Bandler en John Grinder onderzochten het proces van communicatie en verandering. Het is een aanpak om naar de beïnvloeding van ons brein te kijken. De  NLP wordt beschouwd als een eclectische psychologie, een samenwerkingsverband van in modellen en technieken vertaalde werkwijzen uit therapie en communicatie.
NLP
NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:
 1. Modelleren - menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
 2. Analyse van de subjectieve ervaring - het bepalen van patronen in de beleving.
 3. Communicatietechnieken - manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.
Belangrijke uitgangspunten van de NLP:
 1. Communicatie = respons: communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander.
 2. "De kaart is niet het gebied": we handelen en voelen op basis van onze perceptie van de wereld, in plaats van op basis van de realiteit.
 3. Gedrag en intentie: achter ieder gedrag schuilt een positieve intentie.
 4. Competenties: men beschikt vaak over de benodigde vaardigheden zonder zich daarvan bewust te zijn, men paste ze voorheen al toe in andere contexten.
 5. Feedback: een fout is een bron van leerzame 'informatie'. Deze informatie kan gebruikt worden om het gedrag te verbeteren.
       Werkwijze

NLPIn een intakegesprek inventariseren we uw probleem. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt er een behandelcontract opgesteld. In dit behandelcontract staan de afspraken die we gemaakt hebben en de doelen waaraan we gaan werken. Het contract vormt de leidraad voor de therapie.
Een therapietraject kan zowel kort- als langdurend zijn. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan bijvoorbeeld uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en uw omstandigheden. Ook hierin lever ik zorg op maat.Te allen tijde bent u baas over uw eigen traject. U bent degene die een traject aangaat en ook stopt. Hierbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen. Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Neem
contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling