logo Star Counseling
home PGB Therapie Trainingen Contact

Praktijkadres                 Star Counseling

Adresgegevens De Kajuit 13,
3823 SE Amersfoort.
Telefoon 06-10800023 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
E-mail  algemeen: contact@star-counseling.nl
pgb:            pgb@star-counseling.nl

Routebeschrijving  

1. Vanaf de A1 vanuit Apeldoorn
    Neem afslag Amersfoort Noord (afrit 13) richting Amersfoort.
    Ga bij de stoplichten linksaf de Rondweg Noord op.
    Ga bij het derde stoplicht linksaf de Jonkvrouw de Foeytweg op.
    Neem de tweede afslag op de rotonde (Laan der Hoven).
    Ga linksaf de Amerikaring op.
    Rij de tweede afslag links De Horizon op.
    De tweede straat rechts is De Kajuit.

2. Vanaf de A1 vanuit Amsterdam:
    Neem afslag Amersfoort Noord (afrit 13).
    Ga bij de stoplichten rechtsaf de Rondweg Noord op.
    zie verder de beschrijving onder 1.

3. 
Vanaf de A28 vanuit Utrecht:
    Neem bij knooppunt Hoevelaken de A1 richting Amsterdam.
    zie verder de beschrijving onder 1.

Aanmeldingsprocedure:
Bij begeleiding:
U kunt zich zelf aanmelden. U dient over een geldig indicatiebesluit te beschikken.  Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we samen een overeenkomst op en bespreek ik met u de doelen van uw begeleiding of de begeleiding van uw kind. Daarna stel ik een begeleidingsplan op dat we vervolgens samen bespreken. Na eventuele aanpassing n.a.v. dit gesprek ondertekenen we beiden het begeleidingsplan. Het is de bedoeling om dit begeleidingsplan regelmatig samen te evalueren en eventueel bij te stellen. Wanneer u een PGB heeft, stellen we ook een zorgovereenkomst op die u daarna naar het wijkteam (geldt voor Amersfoort) of naar de SVB dient te sturen.

Bij therapie of counseling
:
Voor de pilot ervaringsgerichte therapie heeft u een indicatie vanuit het wijkteam nodig.
Plaatsen die meedoen aan de pilot: Telefoonnummer: Mailadres:
Amersfoort: 14033 wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
Baarn: 06- 28 31 63 03 LokaalTeamBaarn@Baarn.nl
Bunschoten: 14033 delingt@bunschoten.nl
Eemnes 06- 20 85 56 44 jeugdengezin@eemnes.nl
Woudenberg 06 - 51 38 84 02 sociaalteam@woudenberg.nl

Wanneer u boven de 18 jaar bent of niet mee wilt doen aan de pilot ervaringsgerichte therapie, kunt via een verwijzing of op eigen initiatief aangemeld worden.

Het eerste contact bestaat uit een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mocht u besluiten om therapie of begeleiding te gaan volgen bij Star Counseling dan volgt er een intakegesprek. In dit intakegesprek zullen een aantal standaard gegevens gevraagd worden en inventariseren wij uw probleem. Naar aanleiding van dit intakgesprek wordt er een behandelings-of begeleidingscontract opgesteld en kiest u -n.a.v. het advies van de therapeut- voor de therapie- of begeleidingsvorm die het best bij u past. Het behandelings- of begeleidingscontract vormt de leidraad voor de therapie of begeleiding.
In alle gevallen bied ik zorg op maat, u als cliënt bepaalt waar aan gewerkt wordt, hoe lang, wat u nodig heeft en hoe vaak u therapie of begeleiding nodig heeft. Hierbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen.
Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen, zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Aanmelden kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer  06-10800023. Wanneer ik aan het werk ben krijgt u de voicemail te horen. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik u zo spoedig mogelijk terug. 
Op andere tijdstippen kunt u zich via de e-mail aanmelden: contact@star-counseling.nl
Na aanmelding zal ik zo spoedig mogelijk een afspraak voor een kennismakings/intakegesprek met u maken, zo mogelijk nog in dezelfde week.

Ouderlijk gezag
Bij gezamenlijk gezag dient de ouder die het/de kind(eren) voor begeleiding, observatie, dan wel behandeling bij mij aanmeldt, de andere ouder hiervan in kennis te stellen, dan wel te informeren. Dit is een wettelijke verplichting, dit met uitzondering van situaties waarin de veiligheid van het/de kind(eren) gevaar loopt. Ik ben niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.

Afzeggingen
In het geval dat u van een gemaakte afspraak geen gebruik wilt/kunt maken, ongeacht de reden, dient u 24 uur  van tevoren af te zeggen. Ik ben genoodzaakt niet tijdig afgezegde afspraken wél in rekening te brengen.

.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371,


© - Star Counseling