Home
Dramatherapie
Kunstzinnige Counseling
Transactionele Analyse
Gender Support
Ambulante Begeleiding
Contact
Homepagina


Dramatherapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie, dat houdt in dat je vooral doet, ervaart en beleeft. En soms gaat het in het spel om ’doen alsof’. Bij dramatherapie kan je op een veilige en leuke manier experimenteren met gedachten, gevoelens en gedrag. Je krijgt de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen.
We maken in de dramatherapie gebruik van allerlei technieken uit de theater- en toneelwereld. Zoals: improviseren, rollenspel, werken met allerlei materialen, verhalen bedenken, geleide fantasie en werken met teksten en decors. Zo gaan we al pratend en spelend aan de slag met de problemen die je ervaart.
Ervaring met toneel of theater is niet noodzakelijk. Samen met de therapeut wordt gezocht naar een passend spelaanbod/uitingsvorm. Het resultaat van de therapie kan verwerking, verrijking, inzicht en verbetering van je functioneren zijn.

Lees verder...

Bij kunstzinnige counseling werken we met creatieve materialen, zoals tekenen, schilderen, boetseren, in de vorm van opdrachten tijdens een hulpverlenend gesprek. Werken met beeldend materiaal maakt zichtbaar wat er in je omgaat. Je brengt hierdoor je gevoelens van binnen naar buiten.
Als mens hebben we het verlangen uit te drukken wat in ons leeft. Door te werken met beeldend materiaal kan contact gemaakt worden met diepere emoties, zowel positieve als negatieve. Het helpt je die emoties te uiten en tot verwerking ervan te komen. Zo kan een innerlijke ontwikkelingsweg worden afgelegd: een weg van persoonlijke groei.

Lees verder...

Transactionele analyse (TA) is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. In de TA wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling (transactie) maar ook op je interne dialoog. Er wordt samen met jou gekeken naar jouw interne wereld en hoe jij de communicatie ervaart met de externe wereld: de sociale groepen waar jij als persoon deel van uitmaakt (familie, gezin, school, werk, sport etc).

In de therapie ligt de nadruk op persoonlijke groei en verandering, gebaseerd op de uitgangspunten dat mensen meer kunnen dan zij denken, dat ieder mens van waarde is en dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nog altijd (onbewust) een rol speelt in ons leven in de omgang met onszelf en anderen. De TA kun je gebruiken om je manier van omgaan met mensen effectiever te maken en jezelf beter te leren begrijpen. Hiervoor heeft de TA een hele toolbox aan duidelijke en overzichtelijke modellen die je inzicht geven in jezelf en jouw communicatie met anderen.

Lees verder...

Gendersupport richt zich op mensen die worstelen met hun genderidentiteit. Of je nou nog twijfelt over je gevoelens ten aanzien van je gender of al zeker weet dat je in transitie wilt. Of je al op een wachtlijst staat bij een genderpoli of nog niet weet of je daar iets mee wilt. Of je al bezig bent met je sociale transitie of dat juist nog heel eng en spannend vindt, in al deze gevallen kun je terecht bij Star Counseling.

De wachtlijsten zijn lang bij de genderpoli's en veel mensen staan er gedurende het lange wachten op een eerste afspraak helemaal alleen voor. Ik kan geen diagnoses stellen, jou niet (verder) op een wachtlijst krijgen bij een Genderpoli en je ook geen medische behandeling bieden.
Ik kan jou wel ter overbrugging van die wachtlijst ondersteuning bieden. Vanuit kennis en ervaring bied ik jou een luisterend oor, kan ik je helpen met je twijfels, onzekerheden en angsten, je ondersteunen bij je sociale transitie en meedenken over vervolgstappen.
Samen bekijken we waar je hulp bij nodig hebt. Je hoeft hier niet alleen mee te worstelen!

Lees verder...

Ambulante Begeleiding houdt onder andere in: advies, ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie of op school/werk/dagbesteding en kan ingezet worden voor alle leeftijden.

Afhankelijk van de hulpvraag kan dit begeleiding zijn op het gebied van:

  • ondersteunende gesprekken, het bieden van een luisterend oor, het in perspectief zetten van (lastige) gedachten.
  • ondersteuning bij opvoedingsproblemen.
  • begeleiding bij het aanleren of behouden van een dagritme.
  • begeleiding bij het meer grip krijgen op je eigen leven.
  • begeleiding bij het verbeteren van sociale- en emotionele vaardigheden.
  • het helpen zoeken naar een zinvolle dagbesteding.
  • begeleiding bij het opbouwen- en onderhouden van sociale netwerken.
  • ondersteuning in het afhandelen van financiŽle zaken.
  • ondersteuning in het afhandelen van regelzaken en administratie.
  • ondersteuning in het omgaan met instanties.
Lees verder...

                               
  Contact Bedrijfsgegevens Social Media
       Erkend Therapeut

06 10800023
contact@star-counseling.nl

Bezoekadres:

Batostraat 19
3813 LJ Amersfoort


Star Counseling
Kvk: 32132654
AGB praktijkcode: 90015371

Algemene voorwaarden

Privacyregeling

Klachtenprocedure

Facebook


Linkedin

Geregistreerd vaktherapeut

           Geregistreerd bij Nederlandse Federatie Gezondheidszorg     Registertherapeut Complementaire Zorg    Quality in Care - kwaliteitssyteem
                                                                            
© Star Counseling 2023